Geschiedenis van sjTaz

Het begon met een oud racket
Op een dag in maart 1997 zag Tine Slager op de openbare asfalttennisbaan in de wijk Reigersbos twee jongetjes fanatiek een balletje slaan. Een ontroerend tafereeltje, want één van de jongens speelde met een tennisracket waarvan de besnaring kapot was en er werd gespeeld met een versleten bal. Tine Slager, zelf een fanatiek tennisster, nam zich voor de jongens te leren tennissen. Verrast door het enthousiasme begon voor haar een nieuw tennisavontuur. De animo voor de tennistraining voor kinderen van Reigersbos was direct al overweldigend.

Het initiatief bleef niet onopgemerkt. Het nieuws dat kinderen in Reigersbos konden leren tennissen, stimuleerde veel meer kinderen uit de buurt om eens een kijkje te nemen op de asfalttennisbaan. Binnen korte tijd meldden zich meer buurtkinderen en schoolvriendjes voor de trainingen. Om de enthousiastelingen nog meer te stimuleren, organiseerde Tine aan het eind van het seizoen een tennistoernooitje waarvoor winkeliers van Reigersbos spontaan prijzen beschikbaar stelden.

Om het tennis initiatief een organisatorische bedding te geven werd in 1998 de Stichting Jeugdtennis Amsterdam Zuidoost opgericht.
Stan Franker, destijds als bondscoach en Davis Cup captain werkzaam voor de KNLTB werd de eerste voorzitter.

Tegenslag tennistrainingen
In 1999 kwam er een tegenslag voor sjTaz. De buurttennisbaan moest plaats maken voor uitbreiding van het ernaast liggende scholencomplex. Met een handtekeningactie voor behoud van de tennisbaan werd er bij de wethouder van Sport en Recreatie op aangedrongen de tennisbaan voor de buurt te behouden. Het stadsdeel Zuidoost schoot sjTaz te hulp. In 2002 werd er een nieuwe asfalttennisbaan opgeleverd.

Playground Reigersbos
In 2005 werd de asfalttennisbaan gerenoveerd en omgetoverd in een zogenaamde Richard Krajicek Playground bestaande uit een tennisbaan en een multicourt waar de jeugd de mogelijkheid heeft om te voetballen en basketballen. De Playground Reigersbos werd in juni door oud-Wimbledonwinnaar Richard Krajicek zelf feestelijk geopend.

MIR (Materiaal Instructie Ruimte)
De Woonstichting Eigen Haard stelde in oktober 2006 een voormalige ketelruimte ter beschikking. Met behulp van Eigen Haard en vrijwilligers van sjTaz werd de ruimte verbouwd en klaar gemaakt als enerzijds opslagruimte van sportmaterialen en anderzijds als instructie- en vergaderruimte. De trainers kunnen samen met hun pupillen video’s van eigen trainingen en instructievideo’s bekijken; ook is in de MIR een kleine tennis- bibliotheek ingericht.

Sporthal Gaasperdam
SjTaz heeft ook onderdak gevonden in de vlakbij de Playground gelegen sporthal Gaasperdam.

Hierdoor kunnen de tennistrainingen ook in de winterperiode ( 1 oktober – 1 april) aangeboden worden.