Aanmelden bij sjTaz

Aanmelden bij sjTaz kan door het onderstaande formulier volledig in te vullen en terug te sturen. Vervolgens wordt op korte termijn contact met u opgenomen, om uw kind uit te nodigen voor een proefles. Deze les wordt in onderling overleg gepland op een zaterdagochtend. Na afloop van de proefles wordt met u en uw kind besproken of de les is bevallen en zo ja vanaf wanneer uw kind in één van de trainingsgroepen op de zaterdagochtend mee kan gaan doen.

Kosten van de training

Voor elk deelnemend kind vragen wij een ouderbijdrage van:

  • € 10,- per kind per maand
  • € 5,- voor elk 2e en volgende kind per maand uit het zelfde gezin
  • éénmalige aanschaf van een officieel sjTaz tennis t-shirt à € 5,-

De ouderbijdrage dient elke maand bij onze trainer Leslie Barrow contant te worden afgerekend.

NB: in het geval dat de ouderbijdrage een probleem is, kan een beroep worden gedaan op het Jeugdfonds Sport & Cultuur, die onder bepaalde voorwaarden de ouderbijdrage kan voldoen.