Financiёle positie

Ouderbijdrage
De noodzakelijke inkomsten om de kosten te kunnen dekken komen voor een beperkt deel uit de zgn. ouderbijdrage, te vergelijken met de contributie bij een reguliere tennisclub.Voor meer informatie over de hoogte van de ouderbijdrage klik hier

Sponsoring
Om onze begroting sluitend te krijgen zijn wij voornamelijk afhankelijk van sponsoring en bijdrages van fondsen voor goede doelen.
Momenteel worden wij financieel ondersteund door:

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe sponsoren; als u het werk van sjTaz zou willen ondersteunen verzoeken wij u om voor een oriёnterend gesprek contact op te nemen met:

Hans Adama van Scheltema
06 – 50842186
hans.adama@gmail.com