Jeugdtennis Zuidoost: ANBI gecertificeerd!

Stichting Jeugdtennis Amsterdam Zuidoost (sjTaz) is ANBI gecertificeerd. Dit houdt in dat de belastingdienst sjTaz formeel erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Die erkenning betekent dat een aan sjTaz gedoneerd bedrag onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is.

Algemene en financiële informatie van de ANBI