Jeugdtennis Zuidoost: ANBI gecertificeerd!

Stichting Jeugdtennis Amsterdam Zuidoost (sjTaz) is ANBI gecertificeerd. Dit houdt in dat de belastingdienst sjTaz formeel erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Die erkenning betekent dat een aan sjTaz gedoneerd bedrag onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is.

Jaarverslagen

SJTAZ Financieel jaarverslag 2016 (pdf 170 KB)

SJTAZ Financieel jaarverslag 2017 (pdf 195 KB)